KHEN THƯỞNG NHÂN VIÊN XUẤT SẮC THÁNG 5/2024

Chúng ta hãy cùng chúc mừng các bạn đã trở thành gương mặt tiêu biểu trong tháng 5/2024
KHEN THƯỞNG NHÂN VIÊN XUẤT SẮC THÁNG 5/2024

Long Biên Ford xin gửi lời cảm ơn và chúc mừng đến các bạn, cũng như tất cả mọi người đã có những đóng góp cho công ty trong thời gian vừa qua. Hi vọng các bạn luôn giữ vững tinh thần phấn đấu và thái độ làm việc hiệu quả, tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Xin chúc mừng các cá nhân và tập thể đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu của công ty:

- Mr Nguyễn Mạnh Hảo (phòng Kinh doanh BN2) - Tư vấn bán hàng xuất sắc nhất tháng 5/2024
- Mr Kiều Xuân Tú (phòng Kinh doanh 2) - Tư vấn bán hàng xuất sắc nhất tháng 5/2024
- Mr Ngô Văn Sơn (trưởng phòng Fleet) - Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tháng 5/2024
- Mr Nguyễn Văn Linh (trưởng phòng Kinh doanh 1) - Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tháng 5/2024

- Mr Lê Quang Hải (trưởng phòng Kinh doanh 2) - Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tháng 5/2024

- Mrs Bùi Thị Hằng (trưởng phòng Kinh doanh 6) - Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tháng 5/2024
- Mr Nguyễn Thái Chung (trưởng phòng Kinh doanh 7)Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tháng 5/2024
- Mr Trương Đình Văn (trưởng phòng Kinh doanh BN1) - Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tháng 5/2024
- Mr Vũ Chí Công (trưởng phòng Kinh doanh BN2) - Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tháng 5/2024

Long Biên Ford xin gửi lời cảm ơn và chúc mừng đến các bạn, cũng như tất cả mọi người đã có những đóng góp cho công ty trong thời gian vừa qua. Hi vọng các bạn luôn giữ vững tinh thần phấn đấu và thái độ làm việc hiệu quả, tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa.